02/10/2022 18:02Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tống nhân du Tinh Phần
送人遊并汾

Tác giả: Vi Trang - 韋莊

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Vãn Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/07/2014 09:54

 

Nguyên tác

風雨蕭蕭欲暮秋,
獨攜孤劍塞垣遊。
如今虜騎方南牧,
莫過陰關第一州。

Phiên âm

Phong vũ tiêu tiêu dục mộ thu,
Độc huề cô kiếm tái viên du.
Như kim lỗ kỵ phương nam mục,
Mạc quá Âm quan[1] đệ nhất châu[2].

Dịch nghĩa

Mưa gió ào ào lúc cuối thu,
Một mình mang kiếm đi rong chơi quanh quan ải.
Nếu nay kỵ binh giặc muốn lùa mục súc xuống phía nam,
Cũng không thể qua được châu đầu tiên ải Âm quan.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Lúc cuối thu mưa rơi gió thổi
Kiếm trong tay quanh ải đi rong
Giặc Hồ lùa mục xuống nam
Cũng không qua nổi châu hàng đầu tiên
Tinh nay là thành phố Thái Nguyên, tỉnh Sơn Tây. Phần là lưu vực sông Phần, nay là huyện Phần Dương, tỉnh Sơn Tây.

[1] Còn gọi là Nam quan, vị trí nay trong huyện Linh Thạch, tỉnh Sơn Tây. Âm quan có Tinh Châu ở phía bắc, Phần Châu ở phía nam.
[2] Tức Tinh Châu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vi Trang » Tống nhân du Tinh Phần