03/02/2023 11:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cải vàng

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 20/04/2008 19:01

 

Thương nỗi tình già trăng tỏ mãi
Cải vàng khoản đãi bướm thời gian

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Cải vàng