16/01/2021 10:24Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bài số 034
034

Tác giả: Tagore Rabindranath - রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

Nước: Ấn Độ
Đăng bởi Vanachi vào 07/07/2014 23:15

 

Nguyên tác

The dry river-bed finds no thanks for its past.

Bản dịch của Bằng Việt

Lòng sông đã khô
Đâu còn biết hàm ơn quá khứ?
Nguồn: Bằng Việt, Tác phẩm chọn lọc, NXB Hội Nhà văn, 2010

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tagore Rabindranath » Bài số 034