20/09/2020 17:47Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mưa thu

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hàn Quốc Vũ vào 13/08/2016 10:50

 

Đã sáng mưa thu gõ giọt đàn
Lá vàng điểm chút lạnh miên man
Bâng khuâng nhớ cảnh tàn lay lắt
Rộn rã mong tình dệt chứa chan
Thiếu nữ tơ mềm lơi chiếc cúc
Chàng trai gió bén ngả tấm thân
Hôm qua phút chốc buồn hiu hắt
Lệ đá còn đong chẳng được gần!
Cái Bè, Tiền Giang, 2016

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Mưa thu