20/05/2022 12:03Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xin nhớ

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2005 22:16

 

Ngồi tựa bên nhau
Trong gian lều cỏ
Biết nói gì đây
Xin vầng trăng tỏ
Thấu cho lòng này

Và nhớ từ đây...!
Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Xin nhớ