19/01/2021 05:14Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đốt lồng đèn, xây lồng kiệm

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/09/2015 16:49

 

Đốt lồng đèn
Xây lồng kiệm
Đi kiện các nơi
Đi chơi các bà
Cây sanh cây đa
Cây cà cây muống
Cây chuộng cây lang
Ngẳng cơm ngẳng cá
Chập chạ đôi phương
Bốn phương nhà trời
Xin mời mụ bóng
Mụ mặc áo trắng
Mụ mặc áo đen
Mụ xây lồng đèn
Mụ cầm tay thụt!
Thụt!
Khảo dị:
Thụt ống tay rộng tay dài
Tay thiên tay thai
Mười hai mụ bà
Cây sanh cây đa
Cây cà cây muống
Cây chuộng cây lang
Ngẳng cơm ngẳng cá
Chập chạ đôi mươi
Trên trời sa xuống
Có hai mụ bóng
Mụ trọng, mụ Trẹo
Mụ cầm tay bẹo
Mụ cầm tay thụt!
Thụt!
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đốt lồng đèn, xây lồng kiệm