22/03/2023 07:49Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộ phùng Tương Dương Dương thiếu phủ nhập thành, hí trình Dương viên ngoại Oản
路逢襄陽楊少府入城,戲呈楊員外綰

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/03/2015 18:40

 

Nguyên tác

寄語楊員外,
山寒少茯苓。
歸來稍暄暖,
當為劚青冥。
翻動神仙窟,
封題鳥獸形。
兼將老藤杖,
扶汝醉初醒。

Phiên âm

Ký ngữ Dương viên ngoại,
Sơn hàn thiểu phục linh.
Qui lai sảo huyên noãn,
Đương vi chúc thanh minh.
Phiên động thần tiên quật,
Phong đề điểu thú hình.
Kiêm tương lão đằng trượng,
Phù nhữ tuý sơ tinh.

Dịch nghĩa

Xin nhắn viên ngoại họ Dương,
Nơi núi lạnh ít cây thuốc phục linh.
Đi về cảm thấy ít ấm áp,
Đáng chẻ cái khung trời xanh kia.
Đảo lộn hang thần tiên,
Gói trọn hình chim thú.
Đem theo gậy song già,
Để ông chống khi vừa hết say.

Bản dịch của Phạm Doanh

Nhắn lời viên ngoại Dương,
Núi lạnh phục linh ít.
Thấy ớn lạnh khi về,
Trời xanh kia muốn cắt.
Hang thần tiên phá tan,
Hình chim thú gói chặt.
Đem tặng gậy song già,
Ông chống, khi say dứt.
(Năm 758)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Lộ phùng Tương Dương Dương thiếu phủ nhập thành, hí trình Dương viên ngoại Oản