05/12/2022 01:58Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lưỡng chu các
兩朱閣

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 06/03/2015 16:45

 

Nguyên tác

兩朱閣,
南北相對起。
借問何人家?
貞元雙帝子。
帝子吹簫雙得仙,
五雲飄飄飛上天。
第宅亭台不將去,
化為佛寺在人間。
妝閣妓樓何寂靜,
柳似無腰池似鏡。
花落黃昏悄悄時,
不聞鼓吹聞鍾磬。
寺門敕榜金字書,
尼院佛庭寬有餘。
青苔明月多閑地,
比屋齊民無處居。
憶昨平陽宅初置,
並吞平人幾家地。
仙去雙雙作梵宮,
漸恐人家化為寺。

Phiên âm

Lưỡng chu các,
Nam bắc tương đối khởi.
Tá vấn hà nhân gia?
Trinh Nguyên[1] song đế tử[2].
Đế tử xuy tiêu đắc tiên,
Ngũ vân phiêu phiêu phi thướng thiên.
Đệ trạch đình đài bất tương khứ,
Hoá vi Phật tự tại nhân gian.
Trang gác kỹ lâu hà tịch tĩnh,
Liễu tự vô yêu trì tự kính.
Hoa lạc hoàng hôn tiễu tiễu thời,
Bất văn cổ xuy văn chung khánh.
Tự môn sắc bảng kim tự thư,
Ni viện Phật đình khoan hữu dư.
Thanh đài minh nguyệt đa nhàn địa,
Tỉ ốc tề dân vô xứ cư.
Ức tạc Bình Dương[3] trạch sơ trí,
Bính thôn bình nhân kỷ gia địa.
Tiên khứ song song tác Phạm[4] cung,
Tiệm khủng nhân gia hoá vi tự.

Dịch nghĩa

Hai lầu son,
Đối nhau theo hướng nam bắc.
Xin hỏi đó là nhà ai thế?
Rằng hai người con gái của hoàng đế thời Trinh Nguyên.
Công chúa mất nghe kèn sáo hoá thành tiên,
Ngồi xe sơn năm màu mây mà lên trời.
Đình đài không đi theo được,
Biến thành chùa thờ Phật tại cõi người.
Gác trang điểm, lầu ca múa giờ đây tịch mịch,
Liễu mềm như không có sống lá, ao lặng mặt phẳng như kính.
Vào lúc hoa rơi lặng lẽ trong buổi chiều,
Không còn nghe tiếng trống thúc, chỉ còn nghe tiếng chuông, tiếng khánh.
Cổng chùa treo bảng tên chùa do vua sắc phong viết bằng chữ vàng,
Chùa dành cho ni sư rất rộng.
Đây là đất an nhàn cho rêu xanh và trăng sáng,
Thường dân không vào ở được.
Nhớ xưa khi dinh công chúa Bình Dương khởi xây,
Đã chiếm hữu đất của nhiều nhà dân.
Hai tiên theo nhau về trời [dinh thự để lại] làm chùa,
E rằng dần dần nhà dân sẽ biến thành chùa.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Hai lầu son,
Đối nhau hướng bắc nam.
Xin hỏi nhà ai đấy?
Của hai con gái đế Trinh Nguyên.
Họ nghe kèn sáo thành tiên cả,
Xe ngũ sắc bay thượng giới nhàn.
Đệ trạch, đình đài còn lại đấy,
Thành chùa chiền ở cõi nhân gian.
Lầu trang, gác múa nay hoang tịch,
Liễu rũ mềm, ao phẳng tựa gương.
Chiều xuống lúc hoa rơi lặng lẽ,
Trống tàn, còn chỉ khánh chuông lan.
Cổng chùa treo bảng vàng vua tặng,
Thiền viện ni sư rộng ngút ngàn.
Đây đất trăng thanh rêu biếc tịnh,
Không còn chốn ngụ của dân gian.
Dinh xưa công chúa Bình Dương cất,
Từng chiếm bao nhiêu đất mọi người.
Tiên nữ bay, dinh thành Phật tự,
Nhà dân dần hẳn hoá chùa thay!
[1] Niên hiệu của Đường Đức tông, từ năm 785 đến năm 805.
[2] Đức Tông có hai người con gái. Khi hai công chúa này theo nhau qua đời, dinh công chúa được cúng dường thành hai ngôi chùa.
[3] Tên công chúa em vua Hán Vũ Đế, nổi tiếng xa xỉ. Dinh của bà khi xây dựng đã chiếm đất của rất nhiều nhà dân.
[4] Tiếng dịch âm từ tiếng Pali trong nhà Phật, có nghĩa là thanh tịnh. Phạm cung tức là ngôi chùa.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Lưỡng chu các