03/08/2021 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tương tư

Tác giả: Tương An quận vương - 襄安郡王

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 15/12/2007 08:20

 

Một gánh tương tư nặng mỗi ngày,
Sầu riêng riêng những có ai hay.
Làm khuây mượn rượu khôn nâng chén,
Muốn giải ôm cầm biếng nối dây.
Dặm thẳm đường xa trông mặt Bắc,
Phòng không quạnh quẽ chạnh niềm Tây.
Xuân đưa nhành liễu nghe tin gió,
Nguyệt rạng thềm hoa thẹn bóng cây.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tương An quận vương » Tương tư