18/08/2022 01:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh kiệt chơi hoang

Tác giả: Trần Tế Xương - 陳濟昌

Thể thơ: Ca trù (hát nói); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi karizebato vào 06/09/2009 21:47

 

Người tai mắt ai không thức thú[1],
Lúc về già lụ khụ mới chơi xuân[2].
Suốt quanh năm nào mất cái lông chân,
Nhà chứa bẩn để dành phân bón lúa.
Ba câu chuyện khoe mình lắm của,
Chốn nhà lan[3] sặc sụa những hơi đồng.
Theo anh em đến chốn lầu hồng[4],
Hỏi cô ấy có chồng chăng nhỉ?
Anh đây thật là người chí khí,
Tiền cưới cheo chi phí một vài hào.
Khoe mình chơi nhất Hàng Thao[5]!
Ở trên là bản chép theo sách Thơ Trần Tế Xương, dưới đây là bản theo Việt Nam ca trù biên khảo:
Người tai mắt ai không thúc thủ,
Lúc về già lụ khụ mới chơi xuân.
Suốt quanh năm nào mất cái lông chân,
Nhà chứa bẩn để dành phân bón lúa.
Ba câu chuyện khoe mình lắm của,
Chốn nhà lan sặc sụa những hơi đồng.
Theo anh em đến chốn lầu hồng,
Hỏi cô ấy có chồng chưa nhỉ?
Anh đây thực là người chí khí,
Tiền cưới cheo chi phí độ vài hào.
Khoe mình chơi nhất Hàng Thao!
Nguồn:
1. Thơ Trần Tế Xương, NXB Văn hoá - Thông tin, 1998
2. Đỗ Bằng Đoàn, Đỗ Trọng Huề, Việt Nam ca trù biên khảo, Nhà in Văn Khoa, Sài Gòn, 1962
[1] Thưởng thức thú vui.
[2] Một lão phú hào bủn xỉn keo cú, một hôm cao hứng thế nào lại theo anh em đi hát cô đầu, cũng tỏ ra say mê nhưng không chịu bỏ tiền ra, nhà thơ làm bài này để châm biếm.
[3] Nhà tiếp khách.
[4] Xưa các nhà quyền quý làm lầu cao sơn đỏ cho đàn bà con gái ở. Tiếng lầu hồng chỉ đàn bà quý phái. Nay quen gọi lầu hồng là nhà hát để phân biệt với lầu xanh.
[5] Phố Hàng Thao ở Nam Định. Thời đó cô đầu mở nhà hát ở khắp phố này.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Tế Xương » Anh kiệt chơi hoang