06/08/2020 08:48Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Bạc vãn tuý quy
薄晚醉歸

Tác giả: Cao Bá Quát - 高伯适

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vanachi vào 02/03/2007 07:53

 

Nguyên tác

酩酊歸來不用扶,
一江煙竹正模糊。
喃喃自與蓮花說,
可得紅如酒面無。

Phiên âm

Mính đính quy lai bất dụng phù,
Nhất giang yên trúc chính mô hồ.
Nam nam tự dữ liên hoa thuyết,
Khả đắc hồng như tửu diện vô?

Dịch nghĩa

Say mèm, đi về không cần người đỡ
Cả một dải sông, mịt mờ những khói cùng tre
Lầm rầm sẽ hỏi bông hoa sen:
Có đỏ được bằng mặt rượu của ta không?

Bản dịch của Nguyễn Văn Bách

Chuếnh choáng say về không đợi dắt,
Mịt mù khói trúc một dòng sông,
Rì rầm ghé tới hoa sen hỏi:
“Hoa có hồng như mặt rượu không?”
Nguồn: Cao Bá Quát toàn tập - tập 1, Trung tâm Nghiên cứu quốc học, NXB Văn học, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cao Bá Quát » Bạc vãn tuý quy