14/08/2022 20:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Nhạn túc đăng
鴈足燈

Tác giả: Lê Quát - 黎括

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trần
Đăng bởi Vanachi vào 14/09/2008 08:21

 

Nguyên tác

上林燈制異尋常,
鴈足栽成七尺長。
盤底膏痕疑繫帛,
窗間腳影認排行。
依稀鶴焰冷汀月,
隱映蛾飛翻塞霜。
堪笑秦宮尚奇巧,
磻螭飛甲照咸陽。

Phiên âm

Thượng Lâm đăng chế dị tầm thường,
Nhạn túc tài thành thất xích trường.
Bàn để cao ngân nghi hệ bạch,
Song gian cước ảnh nhận bài hàng.
Y hy hạc diễm lãnh đinh nguyệt,
Ẩn ánh nga phi phiên tái sương.
Kham tiểu Tần cung thượng kỳ xảo,
Bàn ly phi giáp chiếu Hàm Dương.

Dịch nghĩa

Đèn ở Thượng Lâm chế ra khác loại đèn bình thường,
Chân nhạn làm dài đến bảy xích.
Ngấn mỡ dưới đáy đèn nom ngỡ buộc dải lụa,
Bóng chân trên cửa sổ, trông như xếp hàng.
Lửa hạc cháy phảng phất như trăng lạnh trên bãi sông,
Đàn ngài bay mờ tỏ như sương quay lượn nơi biên tái.
Đáng cười cho cung nhà Tần thích sự kỳ xảo,
Đèn ly sáng được trong cung Hàm Dương mà thôi!

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Thượng Lâm đèn khác với loài thường,
Chân nhạn chiều dài bảy xích vươn.
Ngấn mỡ đáy đèn nom dải lụa,
Bóng chân cửa sổ xếp hành hương.
Đàn ngài mờ tỏ sương biên tái.
Lửa hạc phất phơ trăng bãi sông,
Cười bọn cung Tần ưa kỷ xảo,
Đèn ly chỉ sáng điện Hàm Dương!
Tự chú: “Hán Vũ thì, Thượng Lâm trung hữu nhạn túc đăng” 漢武時上林中有鴈足燈 (Thời Hán Vũ Đế, ở vườn hoa Thượng Lâm có đèn chân nhạn).

Nguồn: Thơ văn Lý Trần (tập III), NXB Khoa học xã hội, 1978

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Quát » Nhạn túc đăng