20/01/2022 21:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đề Sĩ vương miếu
題士王廟

Tác giả: Nguyễn Diệp Quảng - 阮葉廣

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi Vanachi vào 03/10/2018 15:55

 

Nguyên tác

我國四千年,
文風今尚傳。
南郊儒學祖,
北地士王仙。
種族存人道,
詩書作政權。
松林風雨外,
陵寢故衣然。

Phiên âm

Ngã quốc tứ thiên niên,
Văn phong kim thượng truyền.
Nam giao nho học tổ,
Bắc địa Sĩ vương tiên.
Chủng tộc tồn nhân đạo,
Thi, Thư tác chính quyền.
Tùng lâm phong vũ ngoại,
Lăng tẩm cố y nhiên.

Dịch nghĩa

Đất nước ta bốn nghìn năm,
Văn chương tới nay vẫn còn truyền nối.
Nước Nam lấy Nho học làm tổ,
Ở đất Bắc, Sĩ vương là tiên.
Đạo người coi trọng giống nòi,
Chính quyền dựa vào Kinh thi, Kinh thư.
Bên ngoài mưa gió rừng tùng,
Lăng tẩm vẫn còn như xưa.

Bản dịch của Lương Trọng Nhàn

Đất nước bốn nghìn năm nay,
Văn chương truyền tụng còn đây sao ngờ?
Nước Nam coi tổ đạo Nho,
Sĩ vương đất bắc nên cho đem thờ.
Giống nòi nhân đạo đến giờ,
Chính quyền còn giảng Thi Thư lâu dài.
Rừng tùng còn mưa gió dai,
Còn nguyên lăng tẩm lâu đài ngày xưa.
Đền thờ Sĩ Nhiếp thuộc xã Thanh Khương, Thuận Thành, Bắc Ninh, nơi kèm với di tích chùa Phi Tướng và thành cổ Luy Lâu. Bài thơ này đề trên một tấm bia đá trong đền.

Lạc khoản: “Khải Định Giáp Tí cửu niên mạnh xuân nhân nhật; Tiểu thủ thần Cử nhân Thiếu Phượng thị Nguyệt Khanh Nguyễn Diệp Quảng bái đề” 啓定甲子九年孟春人日;小守臣舉人少鳳氏月卿阮葉廣拜題 (Ngày nhân đầu xuân năm Giáp Tí niên hiệu Khải Định thứ 9 (1924), Bề tôi trông coi, Cử nhân Nguyễn Diệp Quảng tự Thiếu Phượng, hiệu Nguyệt Khanh bái đề).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Diệp Quảng » Đề Sĩ vương miếu