10/12/2022 12:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tặng Hoàng Quân Khâm kỳ 2
贈黃君欽其二

Tác giả: Huỳnh Thúc Kháng - 黃叔沆

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/04/2021 15:47

 

Nguyên tác

千磨百折出來身,
男子襟懷肯下人。
始信憂貧庸玉汝,
未應公德頌錢神。
朋交有道延三益,
世事無難在一勤。
要識競存須努力,
愧他無業作閒民。

Phiên âm

Thiên ma bách chiết xuất lai thân,
Nam tử khâm hoài khẳng hạ nhân.
Thuỷ tín ưu bần dung ngọc nhữ,
Vị ưng công đức tụng tiền thần.
Bằng giao hữu đạo diên tam ích,
Thế sự vô nan tại nhất cần.
Yếu thức cạnh tồn tu nỗ lực,
Quý tha vô nghiệp tác nhàn dân.

Bản dịch của Nguyễn Quyết Thắng

Đời anh trăm dũa với nghìn mài,
Chí lớn trong đời chịu dưới ai?
Mới biết ưu bần lòng vốn một,
Cho hay chức nghiệp ấy hai tài.
Bạn bầu kết cấu câu “tam ích”,
Xử thế vun tròn chữ “cán cai”.
Bạn muốn sinh tồn nên nỗ lực,
Thẹn cho mấy kẻ luống rong chơi.
Nguồn: Nguyễn Quyết Thắng, Huỳnh Thúc Kháng - con người và thơ văn, Phủ quốc vụ khanh đặc trách văn hoá xuất bản, Sài Gòn, 1972

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Huỳnh Thúc Kháng » Tặng Hoàng Quân Khâm kỳ 2