11/12/2022 04:55Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Xuân khuê oán
春閨怨

Tác giả: Tùng Thiện Vương - 從善王

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 01/06/2008 09:10

 

Nguyên tác

四樓又見杏花飛
嫩綠荊黃柳漸肥
莫是年來春草遏
馬蹄行處不思歸

Phiên âm

Tứ lâu hựu kiến hạnh hoa phi
Nộn liễu kinh hoàng liễu tiệm phì
Mạc thị niên lai xuân thảo át
Mã đề hành xứ bất tư quy

Dịch nghĩa

Bốn phía lầu lại thấy hoa hạnh bay
Cây kinh vàng nõn lục, cây liễu dần xanh bậm
Chẳng phải vì mấy năm nay cỏ xuân ngăn trở
Nên chân ngựa đến câc nơi, chẳng nhớ quay về

Bản dịch của Ngô Văn Phú

Bốn lầu hoa hạnh lại bay;
Cành tơ, liễu nhỉnh, màu cây phớt vàng,
Cỏ xuân mấy độ chen ngang,
Quên về, dám trách ngựa chàng ruổi rong ?

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Tùng Thiện Vương » Xuân khuê oán