08/07/2020 20:44Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ngồi buồn trách mẹ trách cha

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/03/2015 14:50

 

Ngồi buồn trách mẹ trách cha,
Trách ông Nguyệt Lão, trách bà xe dây.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Ngồi buồn trách mẹ trách cha