03/02/2023 17:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phòng hữu thước sào 2
防有鵲巢 2

Tác giả: Khổng Tử - 孔子

Thể thơ: Kinh thi; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Chu
Đăng bởi Vanachi vào 05/10/2005 13:45

 

Nguyên tác

中唐有甓,
邛有旨鷊。
誰侜予美,
心焉惕惕。

Phiên âm

Trung đường hữu tịch,
Cùng hữu chỉ nghịch.
Thuỳ chu dư mỹ ?
Tâm yên thích thích.

Dịch nghĩa

Phía trên lối đi trong triều đình có những tấm ngói,
Trên gò có những cỏ nghịch đẹp đẽ.
Ai lại phỉnh gạt người đẹp của ta ?
Khiến lòng ta ưu lo dàu dàu.

Bản dịch của Tạ Quang Phát

Lối đi lợp ngói giữa triều,
Trên gò cỏ nghịch đơm nhiều đẹp xinh.
Ai lừa người đẹp của mình ?
Lòng này lo lắng nỗi tình ngẩn ngơ.
Chú giải của Chu Hy:

Chương này thuộc hứng.

đường: đường đi ở trong triều đình.
tịch: tấm ngói lợp nhà.
nghịch: một thứ cỏ nhỏ, nhiều màu, lẫn lộn như sợi dây đeo tua ngọc.
thích thích như đao da: dáng buồn lo.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khổng Tử » Phòng hữu thước sào 2