21/10/2021 19:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Không thể

Tác giả: Trần Mai Hường

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 01/01/2021 19:48

 

Không thể nào vuốt mắt
Không thể nào phục sinh
Tình mình như nhánh lửa
Thành tro lúc đang xanh
Nguồn: Mây mưa với chữ (thơ), Trần Mai Hường, NXB Hội nhà văn, 2020

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trần Mai Hường » Không thể