16/07/2024 00:37Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Gấu trắng
Белые медведи

Tác giả: Samuel Marshak - Самуил Маршак

Nước: Nga
Đăng bởi hảo liễu vào 26/04/2015 18:21

 

Nguyên tác

У нас просторный водоем.
Мы с братом плаваем вдвоем.

Вода прохладна и свежа.
Ее меняют сторожа.

Мы от стены плывем к стене
То на боку, то на спине.

Держись правее, дорогой,
Не задевай меня ногой!

Bản dịch của Nguyễn Quỳnh Hương

Anh em tớ có hồ rộng,
Tha hồ mà bơi với nhau.

Nước hồ trong veo, mát rượi,
Người gác thay chẳng quên đâu.

Lúc bơi nghiêng khi bơi ngửa
Không vượt ra ngoài tường cao.

Này anh, tránh sang bên phải,
Đừng đụng vào chân em đau!

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Samuel Marshak » Gấu trắng