19/09/2021 18:09Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Kinh Khúc Phụ thành
經曲阜城

Tác giả: Lưu Thương - 劉商

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 24/04/2014 15:52

 

Nguyên tác

行經闕里自堪傷,
曾嘆東流逝水長。
蘿蔓幾凋荒隴樹,
莓苔多處古宮牆。
三千弟子標青史,
萬代先生號素王。
蕭索風高洙泗上,
秋山明月夜蒼蒼。

Phiên âm

Hành kinh Khuyết lý[1] tự kham thương,
Tằng thán đông lưu thệ thuỷ trường[2].
La mạn kỷ điêu hoang lũng thụ,
Môi đài đa xứ cổ cung tường.
Tam thiên đệ tử tiêu thanh sử,
Vạn đại tiên sinh hiệu Tố vương[3].
Tiêu sách phong cao Thù Tứ[4] thượng,
Thu sơn minh nguyệt dạ thương thương.

Dịch nghĩa

Đi qua làng Khuyết không nén được nỗi thương cảm,
Nhớ lời Khổng Tử từng than như dòng sông chảy mãi về đông.
Cây la mạn leo trên vài cây hoang dại trên gò,
Rong rêu phủ nhiều chỗ trên tường cung cũ.
Ba ngàn đệ tử đã được ghi trong sử xanh,
Danh hiệu Tố vương của tiên sinh còn muôn đời.
Gió trên cao dập vùi cảnh tiêu điều trên ngã ba sông Thù và sông Tứ,
Đêm thanh trăng soi sáng trên núi thu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Qua làng Khuyết khôn cầm thương cảm
Ngài từng than không giảm ngày đêm
Cây hoang la mạn leo lên
Rong rêu đã phủ tường trên nhiều rồi
Đệ tử giỏi ba ngàn người học
Danh Tố vương ghi khắc muôn đời
Tiêu điều Thù Tứ gió vùi
Đêm thanh trăng rọi trên đồi núi thu
Huyện Khúc Phụ là quê của tác giả, nay thuộc tỉnh Sơn Đông.

[1] Làng trong huyện Khúc Phụ, là nơi Không Tử dạy học trò, đông tới ba ngàn người.
[2] Tích trích trong sách "Luận ngữ", chương "Tử Hãn", ghi lời Khổng Tử nói trên sông: "Thệ giả như tư phu, bất xá trú dạ".
[3] Vua không ngai, là danh hiệu người đời phong cho Khổng Tử.
[4] Tên hai con sông. Làng Khuyết nằm trên chỗ hai sông này hợp lưu.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Thương » Kinh Khúc Phụ thành