20/09/2020 03:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ất dạ tuý khởi ngẫu thành
乙夜醉起偶成

Tác giả: Lê Khắc Cẩn - 黎克謹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi Vodanhthi vào 15/08/2009 18:33

 

Nguyên tác

半旬病起甕初開,
甚處嘉餚送到來。
欲釋離愁千萬縷,
何妨軟飽兩三杯。
妻兒久已寒喧隔,
叔季偏能日夜陪。
醉臥前楹驚乍覺,
一輪明月上層臺。

Phiên âm

Bán tuần bệnh khởi úng[1] sơ khai,
Thậm xứ gia hào[2] tống đáo lai.
Dục thích ly sầu thiên vạn lũ,
Hà phương nhuyến bạo[3] lưỡng tam bai (bôi).
Thê nhi cửu dĩ hàn huyên[4] cách,
Thúc quý thiên năng nhật dạ bài (bồi).
Tuý ngoạ tiền doanh kinh sạ giác,
Nhất luân minh nguyệt thướng tằng đài.

Dịch nghĩa

Suốt nửa tuần nằm bệnh, ngẫu cảm ngồi dậy bắt đầu mở nậm rượu
Rất ngon vì lấy thêm món nhắm (gia hào) của ông Phương đã đem cho
Uống để vứt bỏ ngàn vạn mối sầu bởi cảnh ly biệt
Sợ gì chỉ uống (nhuyến bạo) vài ba chén?
Vợ con đã cách xa, lâu ngày không chuyện trò
May ở đây có hai chú em thường ngày đêm gần gũi giúp nhau
Nằm trước hàng cột tự nhiên giật mình tỉnh dậy
Một vừng trăng sáng toả khắp tầng lầu.

Bản dịch của Trần Bá Chí

Nửa tuần bệnh đỡ mở be bầu,
Thêm món nem ngon chén một chầu.
Ngàn vạn mối sầu mau tẩu tán,
Vài ba chén rượu thấm gì đâu.
Vợ con cách biệt hàn huyên thiếu,
Có chú sớm hôm gần gũi nhau.
Tựa cột say mèm đêm chợt tỉnh,
Một vừng trăng bạc tỏa quanh lầu.
Ất dạ: đồng hồ cổ chia đêm làm năm dạ gọi là dạ lậu. Giáp dạ là canh một, Ất dạ là canh hai, Bính dạ là canh ba, Đinh dạ là canh tư, Mậu dạ là canh năm. Mỗi đêm có năm canh.

Bản phiên âm và chú thích của PGS.TS sử học Trần Bá Chí, bản dịch nghĩa của NXB Hải Phòng.

Nguồn: Thơ văn Lê Khắc Cẩn, Nhà xuất bản Hải Phòng, 2003
[1] Dụng cụ đựng rượu làm bằng sành, sau làm bằng sứ, thuộc loại be, nậm, v.v...
[2] Nem làm bằng nạc lẫn bì lẫn mỡ. (Nguyên chú: Món này do ông Phương đã biếu một mâm).
[3] Người Trung Quốc gọi là uống rượu (theo nguyên chú).
[4] Chuyện trò, kể lể, tâm sự. Thơ Lý Thương Ẩn có câu “Đại đắc long lai nguyệt dĩ đê, Hàn huyên bất đạo tuý như nê” (Chờ anh đến thì trăng sắp lặn, không ngờ trò chuyện đến say mềm như bún).

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Khắc Cẩn » Ất dạ tuý khởi ngẫu thành