23/01/2022 07:20Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mùa cam

Tác giả: Phạm Tiến Duật

Thể thơ: Thơ mới năm chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hảo liễu vào 11/07/2015 11:41

 

Mía ngọt dần lên ngọn
Gió heo may chớm sang,
Trái hồng vừa trắng cát
Vườn cam cũng hoe vàng.

Cam Xã Đoài mọng nước
Giọt vàng như mật ong,
Bổ cam ngoài cửa trước
Hương bay vào nhà trong.
Nguồn: SGK Tiếng Việt 3, tập 1, NXB Giáo dục, 1997

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Tiến Duật » Mùa cam