01/02/2023 17:15Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Khuê oán
閨怨

Tác giả: Trương Hoành - 張紘

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Sơ Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 20/06/2014 14:30

 

Nguyên tác

去年離別雁初歸,
今夜裁縫螢已飛。
征客近來音信斷,
不知何處寄寒衣。

Phiên âm

Khứ niên ly biệt nhạn sơ quy,
Kim dạ tài phùng huỳnh dĩ phi.
Chinh khách cận lai âm tín đoạn,
Bất tri hà xứ ký hàn y.

Dịch nghĩa

Năm ngoái xa nhau khi nhạn bay về nam,
Đêm nay cắt vải may áo, đom đóm bay.
Gần đây những người đi chiến đấu xa không còn tin tức,
Áo lạnh may xong không biết gửi đi đâu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Nhạn về nam, chàng đi năm ngoái
Đom đóm bay may áo đêm nay
Tin chàng vắng bặt gần đây
Gửi đâu tấm áo lạnh may xong rồi

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trương Hoành » Khuê oán