14/08/2020 00:40Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Anh đi đâu ba bốn năm tròn

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Thể loại khác (thơ); Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/04/2015 17:18

 

Anh đi đâu ba bốn năm tròn
Để em giã gạo chày con một mình
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Anh đi đâu ba bốn năm tròn