28/09/2022 14:57Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hàn thực nhật hiến quận thú
寒食日獻郡守

Tác giả: Ngũ Đường Khuê - 伍唐珪

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 10/05/2014 13:23

 

Nguyên tác

入門堪笑復堪憐,
三徑苔荒一釣船。
慚愧四憐教斷火,
不知廚裏久無煙。

Phiên âm

Nhập môn kham tiếu phục kham liên,
Tam kính đài hoang nhất điếu thuyền.
Tàm quý tứ liên giao đoạn hoả,
Bất tri trù lý cửu vô yên.

Dịch nghĩa

Tới thăm, cố tươi cười rồi lại cảm thương,
Ba lối mòn phủ rêu hoang, một chiếc thuyền câu.
Lệnh cấm dùng lửa nghe mà thêm tủi,
Đâu biết trong bếp tôi không có khói đã từ lâu.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Ông tới thăm, cố cười lại tủi
Một thuyền câu, ba lối rêu phong
Lệnh truyền cấm lửa chạnh lòng
Trên đâu có biết bếp không lâu rồi
Tác giả là một ẩn sĩ, gia tài chỉ có một chiếc thuyền câu. Trong một ngày hàn thực, quan đầu quận lại thăm, ông làm bài này dâng lên.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Ngũ Đường Khuê » Hàn thực nhật hiến quận thú