27/11/2020 21:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tôi muốn viết gì đó một cách thật đơn giản
I Want to Write Something So Simply

Tác giả: Mary Oliver

Nước: Mỹ
Đăng bởi hoanghannom vào 22/09/2017 22:37

 

Nguyên tác

I want to write something
so simply
about love
or about pain
that even
as you are reading
you feel it
and as you read
you keep feeling it
and though it be my story
it will be common,
though it be singular
it will be known to you
so that by the end
you will think—
no, you will realize—
that it was all the while
yourself arranging the words,
that it was all the time
words that you yourself,
out of your heart
had been saying.

Bản dịch của Nguyễn Huy Hoàng

Tôi muốn viết gì đó
một cách thật đơn giản
về tình yêu
hoặc về nỗi đau
đến mức ngay cả
khi đang đọc
bạn cũng cảm thấy nó
và trong khi đọc
bạn tiếp tục cảm thấy nó
và dù là câu chuyện của tôi
nó sẽ phổ biến,
dù là đơn nhất
nó sẽ thân quen với bạn
để trước khi kết thúc
bạn sẽ nghĩ—
không, bạn sẽ nhận ra—
rằng nãy giờ là
chính bạn sắp xếp từ ngữ,
rằng nãy giờ là
những từ ngữ mà bạn chính bạn,
từ trái tim mình,
nói ra.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Mary Oliver » Tôi muốn viết gì đó một cách thật đơn giản