16/10/2021 09:30Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tòng quân hành
從軍行

Tác giả: Vương Xương Linh - 王昌齡

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 04/07/2014 06:55

 

Nguyên tác

大將軍出戰,
白日暗榆關。
三面黃金甲,
單于破膽還。

Phiên âm

Đại tướng quân xuất chiến,
Bạch nhật ám Du quan[1].
Tam diện hoàng kim giáp,
Thiền Vu[2] phá đảm hoàn.

Dịch nghĩa

Đại tướng thống lĩnh đại quân mở cửa thành ra giao chiến,
Khói lửa làm mờ ánh mặt trời nơi thành ải Du.
Quân triều đình ba mặt mặc áo giáp tiến công,
Chúa Thiền Vu sợ vỡ mật rút quân chạy về.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Đại tướng quân mở thành giao chiến
Khói mờ trời binh biến Du quan
Giáp binh ba mũi ngập tràn
Thiền Vu vỡ mật, giặc tan chạy dài
[1] Tức Sơn Hải quan, nay là huyện Lâm Du, tỉnh Hà Bắc.
[2] Từ người Hung Nô xưa gọi chúa của họ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Vương Xương Linh » Tòng quân hành