06/12/2022 07:42Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh sử - Vũ Trần Thiệu bài 2

Tác giả: Dương Lâm - 楊琳

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 02/12/2020 22:39

 

Một bước chân đi một ngại ngùng,
Trong tay kể đã quyết trong lòng.
Để dòng Hồ thuỷ đưa nhờ lại,
Trông núi Sơn quân có thẹn không?
Nét mực cầu phong gio đã trắng,
Lòng son tuẫn quốc lửa thêm hồng.
Động Đình còn để sương thu kính,
Non mấy trùng cao nước mấy trùng?
Nguồn: Nam Phong tạp chí, số 11, tháng 5-1918

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Dương Lâm » Vịnh sử - Vũ Trần Thiệu bài 2