06/10/2022 15:01Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Niềm tin

Tác giả: Minh Đức Triều Tâm Ảnh - Nguyễn Duy Kha

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi hongha83 vào 08/04/2022 21:49

 

Nằm nghiêng
nghe hơi thở
Mặc máu chảy về đâu
Ta có chỗ gối đầu
Là mảnh trăng bên cửa!
Nguồn: Chèo vỡ sông trăng (thơ), Minh Đức Triều Tâm Ảnh, NXB Văn học, 2022

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Minh Đức Triều Tâm Ảnh » Niềm tin