04/08/2020 10:00Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lênh đênh nửa nước nửa dầu

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi tôn tiền tử vào 19/03/2015 11:38

 

Lênh đênh nửa nước nửa dầu,
Nửa thương cha mẹ, nửa sầu căn duyên.
Khảo dị:
Lưu ly nửa nước nửa dầu,
Nửa thương cha mẹ, nửa sầu căn duyên.
Nguồn: Phạm Việt Long, Tục ngữ, ca dao về quan hệ gia đình, NXB Chính trị quốc gia, 2004

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Lênh đênh nửa nước nửa dầu