29/10/2020 21:38Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Mẹ già bên sông

Tác giả: Bảo Định Giang - Nguyễn Thanh Danh

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 13/03/2007 18:22

 

Nửa đêm trời cứ đổ mưa
Lần trong lau sậy tìm đò đưa sông
Đến bờ nói đến tiền nong
Ai ngờ mẹ giận, giọng không tán thành:
(Đem thân gách vác việc mình
Lấy tiền bộ đội sao đành hở con!)
Ngập ngừng... mẹ lại thở than:
(Trời mưa mà cũng đi làm... tội không!)
Bạn nghe cảm động khôn cùng
Tôi nghe thấy ấm trong lòng ấm ra
Trời mưa không dứt, đường xa...
Vừa đi vừa nhớ mẹ già bên sông!
Trà Vinh, 6-1947

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bảo Định Giang » Mẹ già bên sông