23/01/2022 12:36Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Độc Lão Tử
讀老子

Tác giả: Bạch Cư Dị - 白居易

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi Vanachi vào 07/06/2005 01:53

 

Nguyên tác

言者不知知者默,
此語吾聞於老君。
若道老君是知者,
緣何自著五千文?

Phiên âm

Ngôn giả bất tri, tri giả mặc[1],
Thử ngữ ngô văn ư Lão quân.
Nhược đạo Lão quân thị tri giả,
Duyên hà tự trước ngũ thiên văn[2]?

Dịch nghĩa

Người nói ra thì không biết, mà người biết thì im lặng,
Lời đó ta nghe được từ Lão quân.
Nếu bảo rằng Lão quân là người biết (đạo),
Thì vì sao tự viết ra áng văn năm nghìn chữ kia?

Bản dịch của Lang Xet Tu @www.maihoatrang.com

Nói thời không biết, biết không nói,
Lời Lão quân truyền ta vẫn ghi.
Nếu thật Lão quân là biết đạo,
Viết năm nghìn chữ để làm chi ?
[1] Lão Tử từng nói “Đạo khả đạo phi thường đạo, danh khả danh phi thường danh” (Cái đạo lý mà có thể nói ra được thì không phải là đạo vĩnh cửu, cái tên mà có thể đặt được bằng tên thì không phải là cái tên vĩnh cửu).
[2] Chỉ Đạo đức kinh do Lão Tử soạn, dài năm nghìn chữ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Bạch Cư Dị » Độc Lão Tử