28/09/2022 07:25Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lộ xá nhân khách cư Thái Hồ Đông Sơn tam thập niên ký thử đại giản
路捨人客居太湖東山三十年寄此代柬

Tác giả: Cố Viêm Vũ - 顧炎武

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thanh
Đăng bởi hongha83 vào 17/08/2014 15:25

 

Nguyên tác

翡翠年深伴侶稀,
清霜憔悴減毛衣。
自從一上南枝宿,
更不回身向北飛!

Phiên âm

Phỉ thuý niên thâm bạn lữ hy,
Thanh sương tiều tuỵ giảm mao y.
Tự tòng nhất thượng nam chi túc.
Cánh bất hồi thân hướng bắc phi!

Dịch nghĩa

Con chim trả già bầu bạn thưa thớt
Sương gió làm chim rụng thưa lông
Từ khi đậu ngủ ở cành cây phương nam
Chẳng khi nào chim bay về phương bắc

Bản dịch của Lê Xuân Khải

Chim trả già nua vắng bạn bầy
Lông thưa tiều tuỵ gió sương gầy
Từ khi đã tới cành Nam đậu
Chẳng một quay đầu hướng Bắc bay
Lộ xá nhân tức Lộ Trạch Phổ, con đại thần Lộ Chấn Phi nhà Minh. Sau khi Minh mất, ông cùng em trai là Lộ Trạch Nùng về ẩn cư ở Thái Hồ ba mươi năm.
Nguồn: Trung Hoa cổ thi tinh tuyển, Lê Xuân Khải dịch và chú giải, NXB Giáo dục, 2014

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Cố Viêm Vũ » Lộ xá nhân khách cư Thái Hồ Đông Sơn tam thập niên ký thử đại giản