04/02/2023 03:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trái chín

Tác giả: Hàn Quốc Vũ - Phan Quốc Vũ

Thể thơ: Thơ mới bảy chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Phan Quốc Vũ vào 25/03/2016 14:56

 

Em như trái chín ở trên cành
Tương lai chờ đợi rất mong manh
Người qua kẻ lại hay ngắm nghía
Anh sợ đôi ta sẽ chẳng thành.
Cái Bè, Tiền Giang

Nguồn: Hàn Quốc Vũ, Thơ tình yêu, NXB Hải Phòng, 2007

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hàn Quốc Vũ » Trái chín