09/08/2022 11:22Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Từ độ xa nhau
After parting

Tác giả: Sara Teasdale

Nước: Mỹ
Đăng bởi Minh Sơn Lê vào 20/07/2021 16:52

 

Nguyên tác

Oh I have sown my love so wide
That he will find it everywhere;
It will awake him in the night,
It will enfold him in the air.

I set my shadow in his sight
And I have winged it with desire,
That it may be a cloud by day
And in the night a shaft of fire.

Bản dịch của Minh Sơn Lê

Em gieo tình ái bao la
Để anh tìm thấy dẫu là nơi đâu;
Làm anh thức giấc đêm sâu,
Phủ che anh để ôm vào không gian.

Bóng em trong tầm mắt anh
Và em chắp cánh cho tình khát khao,
Với ngày là mây trên cao
Và đêm, là trục lửa trào tim anh.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Sara Teasdale » Từ độ xa nhau