05/08/2021 04:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đố ai biết lúa mấy cây

Tác giả: Khuyết danh Việt Nam

Thể thơ: Lục bát; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Trung đại
Đăng bởi Vanachi vào 15/07/2006 04:31

 

Ðố ai biết lúa mấy cây,
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng.
Ðố ai quét sạch lá rừng,
Ðể ta khuyên gió, gió đừng rung cây.
Rung cây, rung cội, rung cành,
Rung sao cho chuyển lòng anh với nàng.
Khảo dị:
Anh đố em biết lúa mấy cây,
Biết sông mấy khúc, biết mây mấy từng.
Đố em quét sạch lá rừng,
Để anh khuyên gió, gió đừng rung cây.
Nguồn: Nguyễn Xuân Kính, Phan Đăng Nhật, Kho tàng ca dao người Việt, NXB Văn hoá thông tin, 2001

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Khuyết danh Việt Nam » Đố ai biết lúa mấy cây