20/01/2022 21:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tù và

Tác giả: Lê Đạt - Đào Công Đạt

Thể thơ: Thơ tự do; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Hoa Xuyên Tuyết vào 07/05/2008 13:15

 

Gió bồ kết
     nắng lung liêng mày cúc
Mà phập phồng
     xa thao thức bỗng xanh
Ngò trắng   
     ổ hoa
          vườn trứng quốc
Tù và ngà
     ai ọ nghé đồng Chanh

Chiều sểnh đàn
     em chẳng gọi tên anh

Đấy vô tình nên đây hoá vô danh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lê Đạt » Tù và