09/08/2022 22:56Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Thế giới này
Ten świat

Tác giả: Czesław Miłosz

Nước: Ba Lan
Đăng bởi hongha83 vào 01/09/2014 11:21

 

Nguyên tác

Okazuje się, że to było nieporozumienie.
Dosłownie wzięto, co było tylko próbą.
Rzeki zaraz wrócą do swoich początków,
Wiatr ustanie w krążeniu swoim.
Drzewa zamiast pączkować będą dążyć do swoich korzeni.
Starcy pobiegną za piłką,
Spojrzą w lustro i znowu są dziećmi.
Umarli przebudzą się, nie pojmujący.
Aż wszystko, co się stało, wreszcie się odstanie.
Jaka ulga! Odetchnijcie, którzyście dużo cierpieli.

Bản dịch của Tạ Minh Châu

Hoá ra, đó là một sự lầm lẫn
Người ta đã coi cái thử là cái thật
Những dòng sông tức khắc chảy về nguồn
Gió không còn thổi nữa
Cây thay vì đâm chồi
sẽ hướng về cội rễ
Người già đá bóng, soi gương
và lại thành con trẻ
Những người chết tỉnh lại, ngơ ngác
Và tất cả những gì đã xảy ra
cuối cùng đều trở lại
Thật nhẹ nhõm làm sao!
Hỡi những người đã quá nhiều đau khổ
hãy thở phào
Nguồn: Báo Văn nghệ số 35-36 (30-8-2014), Hội nhà văn Việt Nam

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Czesław Miłosz » Thế giới này