28/09/2022 08:29Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cô đơn

Tác giả: Phạm Thiên Thư - Phạm Kim Long

Thể thơ: Thơ mới bốn chữ; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Hiện đại
Đăng bởi Vanachi vào 14/06/2005 21:09

 

Chim còn có đàn
Sang đông về bắc
Sao ta một mình
Buồn sầu dằng dặc

Đêm chong nến hồng
Khoác chăn trầm mặc
Ấp Đông Ba - 1972

Nguồn: Phạm Thiên Thư, Ngày xưa người tình, NXB Văn nghệ, 2006

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Thiên Thư » Cô đơn