03/07/2022 06:51Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Hoài Âm hành kỳ 4
淮陰行其四

Tác giả: Lưu Vũ Tích - 劉禹錫

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 12/04/2014 12:25

 

Nguyên tác

何物令儂羨,
羨郎船尾燕。
街泥趁檣竿,
食宿常相見。

Phiên âm

Hà vật lệnh nùng tiện?
Tiện lang thuyền vĩ yến.
Nhai nê sấn tường can,
Thực túc thường tương kiến.

Dịch nghĩa

Con gì làm nàng yêu thích nhất?
Thiếp thích như con én ở đằng đuôi thuyền của chàng.
Lấy bùn trên đường làm tổ trên cột buồm,
Khi ăn, khi ngủ thiếp và chàng đều thấy nhau.

Bản dịch của Nguyễn Minh

Con gì làm cho em yêu mến
Em thích làm con én thuyền chàng
Cột buồm làm tổ đàng hoàng
Khi ăn khi ngủ cùng chàng thấy nhau!
Hoài Âm nay là huyện Hoài Âm, tỉnh Giang Tô.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Vũ Tích » Hoài Âm hành kỳ 4