29/06/2022 03:34Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Cảm xuân từ
感春詞

Tác giả: Hột Hàn Trước - 紇幹著

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Trung Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 11/01/2018 22:52

 

Nguyên tác

未得鳴珂謁漢宮,
江頭寂寞向春風。
悲歌一曲心應醉,
萬葉千花淚眼中。

Phiên âm

Vị đắc minh kha[1] yết Hán cung,
Giang đầu tịch mịch hướng xuân phong.
Bi ca nhất khúc tâm ưng tuý,
Vạn diệp thiên hoa lệ nhãn trung.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Ngọc chưa đeo nhập Hán cung,
Đầu sông hiu quạnh bạn cùng gió xuân.
Ca buồn lòng cũng lâng lâng,
Ngàn hoa vạn lá rưng rưng mắt nhoà.
[1] Chỉ ngọc quý dùng làm đồ trang sức buộc vào ngựa của người hiển vinh sang trọng, khi ngựa di chuyển ngọc sẽ kêu lên để xung quanh biết. Ở đây chỉ tác giả chưa thành đạt.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Hột Hàn Trước » Cảm xuân từ