15/08/2022 04:04Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 3
大雲寺贊公房其三

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn cổ phong; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 05/01/2015 13:03

 

Nguyên tác

燈影照無睡,
心清聞妙香。
夜深殿突兀,
風動金鋃鐺。
天黑閉春院,
地清棲暗芳。
玉繩回斷絕,
鐵鳳森翱翔。
梵放時出寺,
鐘殘仍殷床。
明朝在沃野,
苦見塵沙黃。

Phiên âm

Đăng ảnh chiếu vô thuỵ,
Tâm thanh văn diệu hương.
Dạ thâm điện đột ngột,
Phong động kim ngân đương.
Thiên hắc bế xuân viện,
Địa thanh thê ám phương.
Ngọc Thằng hồi đoạn tuyệt,
Thiết phượng sâm cao tường.
Phạn phóng thì xuất tự,
Chung tàn nhưng ân sàng.
Minh triêu tại ốc dã,
Khổ kiến trần sa hoàng.

Dịch nghĩa

Bóng đèn soi không ngủ,
Lòng trong nghe hương mầu nhiệm.
Đêm khuya điện sừng sững,
Gió rung động khánh vàng.
Trời tối viện đẹp đóng,
Đất trong hương thơm ám.
Sao Ngọc Thằng lấp lánh,
Phượng sắt bay cao đầy.
Tiếng kinh thỉnh thoảng vang ra khỏi chùa,
Dư âm tiếng chuông tới chiếc giường ngủ nhờ.
Sáng mai tại nơi ruộng thấp,
Đau lòng thấy cát bụi vàng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Đèn chiếu làm khó ngủ,
Lòng thanh cảm mùi hương.
Đêm khuya, điện cao vót,
Gió rung, khánh vàng vang.
Trời đen, cửa viện đóng,
Đất sáng, hương thơm vương.
Sao Ngọc Thằng lóng lánh,
Chim phượng sắt bay vung.
Từ chùa thoáng kinh phật,
Tới giường vọng tiếng chuông.
Sáng mai nơi ruộng ướt,
Khổ thấy cát bụi vàng.
(Năm 757)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Đại Vân tự Tán công phòng kỳ 3