31/05/2024 01:33Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Ba Lĩnh đáp Đỗ nhị kiến ức
巴嶺答杜二見憶

Tác giả: Nghiêm Vũ - 嚴武

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 05/04/2007 06:09

 

Nguyên tác

臥向巴山落月時,
兩鄉千里夢相思。
可但步兵偏愛酒,
也知光祿最能詩。
江頭赤葉楓愁客,
籬外黃花菊對誰。
跂馬望君非一度,
冷猿秋雁不勝悲。

Phiên âm

Ngoạ hướng Ba sơn lạc nguyệt thì,
Lưỡng hương thiên lý mộng tương tư.
Khả đãn bộ binh[1] thiên ái tửu,
Dã tri quang lộc[2] tối năng thi.
Giang đầu xích diệp phong sầu khách,
Ly ngoại hoàng hoa cúc đối thuỳ.
Kỳ mã vọng quân phi nhất độ,
Lãnh viên thu nhạn bất thăng bi.

Bản dịch của Nguyễn Phước Hậu

Ngồi nhìn trăng lặn khuất Ba Sơn
Thương nhớ người xa cách dặm ngàn
Thương bộ binh buồn nâng chén cạn
Nhớ quang lộc hứng ý thơ tràn.
Bến sông đưa khách phong tô đỏ
Quan ải nhớ ai cúc trỗ vàng.
Cưỡi ngựa vời trông người mấy lượt,
Nhạn thu, vượn hú lắm bi quan!
Đỗ nhị tức Đỗ Phủ.

[1] Chức quan võ của Nghiêm Vũ, có lẽ cũng có ý ví với Nguyễn Tịch 阮籍 (210-263), một trong Kiến An thất tử thời Nam Bắc triều, nổi tiếng hay rượu và từng giữ chức Bộ binh hiệu uý nên người đời còn gọi là Nguyễn bộ binh.
[2] Chức quan một thời của Đỗ Phủ.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nghiêm Vũ » Ba Lĩnh đáp Đỗ nhị kiến ức