08/12/2021 06:54Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Phỏng Hiên Trang sơn phòng
訪軒庄山防

Tác giả: Phan Thúc Trực - 潘叔直

Thể thơ: Ngũ ngôn tứ tuyệt; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 10/03/2012 10:12

 

Nguyên tác

我來求舊典,
一日過軒庄。
蘭室當階秀,
詩書滿架藏。

Phiên âm

Ngã lai cầu cựu điển,
Nhất nhật quá Hiên Trang.
Lan thất đương giai tú,
Thi thư mãn giá tàng.

Dịch nghĩa

Ta đi tìm sách vở cũ
Một ngày đi qua Hiên Trang
Hoa lan đang nở đẹp bên thềm
Thi thư chất đầy lên giá

Bản dịch của Nguyễn Thị Oanh

Ta đi tìm sách cũ
Một ngày tới Hiên Trang
Bên thềm lan nở rộ
Trên giá sách xếp hàng
Bài thơ được trích lục trong sách Tứ phương lan phả.

Nguồn: Cẩm Đình thi tuyển tập, Phan Thúc Trực, NXB Khoa học xã hội, 2011

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phan Thúc Trực » Phỏng Hiên Trang sơn phòng