21/03/2023 09:31Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Giao hành
郊行

Tác giả: Phạm Đình Hổ - 范廷琥

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Nguyễn
Đăng bởi hongha83 vào 30/04/2012 10:52

 

Nguyên tác

早起獨行行,
倦倚荔枝下。
隔岸鳥一聲,
江山光如畫。

Phiên âm

Tảo khởi độc hành hành,
Quyện ỷ lệ chi hạ.
Cách ngạn điểu nhất thanh,
Giang sơn quang như hoạ.

Dịch nghĩa

Sớm dậy một mình thủng thẳng đi
Đi mệt ngồi tựa dưới gốc vải
Bên kia bờ sông một tiếng chim kêu
Non sông sáng rực như bức vẽ

Bản dịch của Kim Anh

Sáng sớm dậy một mình đi mải
Đi mệt rồi gốc vải ngồi chơi
Bên sông một tiếng chim rơi
Non sông sáng rực đất trời như tranh
Nguồn: Tuyển tập thơ văn Phạm Đình Hổ, NXB Khoa học xã hội, 1998

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Phạm Đình Hổ » Giao hành