15/05/2021 07:10Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Trùng du Hà thị kỳ 4
重遊何氏其四

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi tôn tiền tử vào 15/03/2015 18:31

 

Nguyên tác

頗怪朝參懶,
應耽野趣長。
雨拋金鎖甲,
苔臥綠沈槍。
手自移蒲柳,
家才足稻粱。
看君用幽意,
白日到羲皇。

Phiên âm

Phả quái triêu tham lãn,
Ưng đam dã thú trường.
Vũ phao kim toả giáp,
Đài ngoạ lục trầm sang.
Thủ tự di bồ liễu,
Gia tài túc đạo lương.
Khan quân dụng u ý,
Bạch nhật đáo Hy Hoàng[1].

Dịch nghĩa

Cứ chiều đến là thấy biếng nhác,
Cứ ham muốn mãi cái thú đồng quê dài này.
Mưa tung ra cái ao giáp làm bằng những vòng vàng,
Dưới rêu những dáo chìm trong mầu xanh.
Tay tự vén cành liễu rủ,
Của nhà có đủ thóc gạo.
Thấy ngài tỏ ra có ý tốt,
Mới sáng ra là thấy sống đời Hy Hoàng.

Bản dịch của Phạm Doanh

Chẳng lạ chiều thấy nhác,
Thú quê cứ thấy ưng.
Dưới rêu nằm dáo biếc,
Trong mưa tung áo vàng.
Nhà có thóc gạo đủ,
Tay tự vén cành dương.
Thấy ông dùng ý tốt,
Sáng ra thời Hy Hoàng.
(Năm 754)

[1] Tức Phục Hy 伏羲, một hoàng đề thời cổ trong lịch sử Trung Quốc.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Trùng du Hà thị kỳ 4