30/05/2024 19:43Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Tuyệt cú mạn hứng kỳ 1
絕句漫興其一

Tác giả: Đỗ Phủ - 杜甫

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Thịnh Đường
Đăng bởi Vanachi vào 27/10/2005 01:54

 

Nguyên tác

眼看客愁愁不醒,
無賴春色到江亭。
即遣花開深造次,
便覺鶯語太丁寧。

Phiên âm

Nhãn khán khách sầu, sầu bất tỉnh,
Vô lại xuân sắc đáo giang đình.
Tức khiển hoa khai thâm tạo thứ,
Tiện giác oanh ngữ thái đinh ninh.

Dịch nghĩa

Mắt nhìn thấy khách sầu, sầu không tỉnh,
Sắc xuân bỗng dưng vô cớ đã đến nơi đình bên sông.
Lập tức khiến hoa lần lượt nở đầy,
Lại khiến cả chim oanh hót rộn ràng.

Bản dịch của Nhượng Tống

Khách đã buồn tênh. Mắt thấy rồi.
Cái xuân vô lại thế thì thôi.
Đã cho oanh nọ ran ca hót,
Lại bảo hoa kia hớn hở cười!
(Năm 761)

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Đỗ Phủ » Tuyệt cú mạn hứng kỳ 1