23/06/2024 03:18Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Lữ hứng
旅興

Tác giả: Trịnh Học Thuần - 鄭學醇

Thể thơ: Ngũ ngôn bát cú; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 14/12/2020 13:58

 

Nguyên tác

怪得倦遊人,
年年客此身。
催顏羞攬鏡,
生事欲垂綸。
裋褐窮猶戀,
寒燈夜獨親。
落花兼細草,
愁見異鄉春。

Phiên âm

Quái đắc quyện du nhân,
Niên niên khách thử thân.
Thôi nhan tu lãm kính,
Sinh sự dục thuỳ luân.
Thụ hạt cùng do luyến,
Hàn đăng dạ độc thân.
Lạc hoa kiêm tế thảo,
Sầu kiến dị hương xuân.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Quái ta là du nhân mệt mỏi,
Năm rồi năm đất khách thân nầy.
Mặt tiều tuỵ dám đâu soi kính,
Cần câu cơm lại phải thả dây.
Áo vải thô vì nghèo lưu luyến,
Đêm độc thân đèn lạnh ngồi ngây.
Thích gì nổi “lạc hoa” “tế thảo”,
Xuân tha hương cứ đến quấy rầy.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Trịnh Học Thuần » Lữ hứng