20/06/2024 10:50Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Vịnh suy liễu
詠衰柳

Tác giả: Lưu Phổ - 劉溥

Thể thơ: Thất ngôn tứ tuyệt; Nước: Trung Quốc; Thời kỳ: Minh
Đăng bởi tôn tiền tử vào 21/08/2014 15:24

 

Nguyên tác

露葉煙梢翠色浮,
向人長是弄春柔。
多情自是多憔悴,
莫向西風錯怨秋。

Phiên âm

Lộ diệp yên sao thuý sắc phù,
Hướng nhân trường thị lộng xuân nhu.
Đa tình tự thị đa tiều tuỵ,
Mạc hướng tây phong thác oán thu.

Bản dịch của phanlang @www.tvvn.org

Lá sương ngọn khói biếc màu xanh
Đùa xuân đưa đẩy mềm mại cành
Đa tình rồi cũng đa tiều tuỵ
Oán thu với ngọn gió tây nhanh

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Lưu Phổ » Vịnh suy liễu