19/10/2021 12:46Thi Viện - Kho tàng thi ca Việt Nam và thế giới

Các thần học sĩ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh đáo hưu trí sự mông phụng sắc nhưng lưu sung ngự tiền soạn dịch chi chức chí ngâm tương thị bộ vận dĩ đáp
閣臣學士明洲陳貞詥先生到休致事蒙奉勅仍留充御前撰譯之職誌吟相示步韻以答

Tác giả: Nguyễn Phúc Ưng Bình - 阮福膺苹

Thể thơ: Thất ngôn bát cú; Nước: Việt Nam; Thời kỳ: Cận đại
Đăng bởi hảo liễu vào 19/01/2015 15:12

 

Nguyên tác

相聚文星拱北辰,
紫薇閣下鳳池春。
朱衣遶座同仙侶,
霜鬢惟君是老臣。
染翰辰稱香案吏,
說詩自命草萊人。
尚膺帝眷天恩遠,
安得棲閒有用身。

Phiên âm

Tương tụ Văn tinh[1] củng Bắc thần[2],
Tử vi[3] các hạ Phụng trì[4] xuân.
Chu y nhiễu toạ đồng tiên lữ,
Sương mấn duy quân thị lão thần.
Nhiễm hàn thời xưng hương án lại,
Thuyết thi tự mạng thảo lai nhân[5].
Thượng ưng đế quyến thiên ân viễn,
An đắc thê nhàn hữu dụng thân.

Dịch nghĩa

Sao Văn chầu bên sao Bắc Thần
Dưới lầu Tử Vi hồ Phượng Hoàng xanh xuân
Các bạn mặc áo đỏ ngồi bên nhau đều là bậc tiên
Chỉ có ông đầu điểm sương là bậc lão thần
Nhúng bút viết xưng là quan bên hương án
Nói chuyện thơ tự nhận mình là kẻ quê mùa
Còn được vua quan tâm, ân vua còn nặng
Tấm thân còn hữu ích thì sống an nhàn sao được

Bản dịch của Nguyễn Hữu Vinh

Hội họp bên nhau lắm chuyện bàn
Triều đình bận bịu việc làm quan
Thân quàng áo đỏ hàng tiên lữ
Ðầu nhuốm tóc sương bậc lão thần
Mặc khách thường xưng hàng quan lại
Quê mùa tự nhận kẻ thơ văn
Ơn sâu mưa móc ân còn đội
Hữu ích không nhàn sống tấm thân
Lời tự: "Hưu trí thời kỳ" 修致辰期 (Thời kỳ về hưu).

[1] Tức sao Văn Khúc 文曲, ngôi sao chỉ về việc văn học. Ở đây chỉ người có tài thi văn.
[2] Sao Bắc Cực. Câu này ý chỉ các quan ngồi hội họp với nhau.
[3] Do chữ "Tử Vi viên" 紫薇園 (còn viết là 紫薇垣), nơi vua quan làm việc. Ở đây chỉ hàng quan lại.
[4] Do chữ "Phụng Hoàng trì" 鳳凰池, cơ quan hành chính cao nhất đời Ðường, Tống. Ý chỉ triều đình, nơi vua quan làm việc.
[5] Người nhà quê, kẻ quê mùa. Do chữ "thảo lai" 草萊, đồng ruộng, nơi hoang dã, vườn tược.

In từ trang: https://www.thivien.net/ » Nguyễn Phúc Ưng Bình » Các thần học sĩ Minh Châu Trần Trinh Cáp tiên sinh đáo hưu trí sự mông phụng sắc nhưng lưu sung ngự tiền soạn dịch chi chức chí ngâm tương thị bộ vận dĩ đáp